Інформація про журнал

 

Міжнародний науковий журнал "ScienceRise"

ISSN 2313-8416 (Online)

ISSN 2313-6286 (Print)

Засновники:

НВП ПП «Технологічний Центр»

Харківська медична академія післядипломної освіти

Видавець:

НВП ПП «Технологічний Центр»

DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416

 

Періодичність виходу: щомісячно

Мови публікації: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька

 

Журнал входить до переліку видань ДАК України по медичним (посилання), педагогічним (посилання) та фармацевтичним (посиланнянаукам 

 

Міжнародний журнал "ScienceRise" індексується в світових наукометричних базах даних і системах: IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo (детальніше)

 

На всі статті, опубліковані в журналі "ScienceRise", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

 

Основним завданням журналу "ScienceRise" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в різних напрямках науки.

 

podatstat_ukr

 
 

© PC "TECHNOLOGY CENTER"